INDEKS:

 
 

FORMA TAI CHI

 
 

SYSTEMA i BOJOWE TAI CHI CHUAN

 
 

TAI CHI BROŃ

 
 

CENNIK TRENINGÓW TAI CHI

 
 

REGULAMIN ZAJĘĆ TAI CHI

 
 

NOWE GRUPY TRENINGOWE TAI CHI

 
 

STRÓJ DO TRENINGU TAI CHI

 
 

TRENING NORDIC WALKING

 
 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI OŚRODKAMI

 
 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

 


 
 

PROGRAM TRENINGÓW TAI CHI

 
  Wpis - 2 lutego 2020 - m.syk  
 


TRENING FORMY
TRADYCYJNA FORMA 113 POSTAW TAI CHI CHUAN STYL YANGGrupa - Forma Tradycyjna część I / II / III.
Zajęcia:
semestr I: wrzesień - styczeń,
semestr II: luty - czerwiec.
Liczba treningów: średnio 40 w semestrze.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Balladyny 22, Lublin.
Treningi: Wtorek 20:15 – 22:00 i Czwartek 20:15 – 22:00

Parking: dostępny przy samej szkole.
Program:
Trening ogólnorozwojowy.
Techniki oddechowe: oddech naturalny, brzuszny.
Chodzenie Tai Chi.
Chi Kung: kilka zestawów w semestrze.
Forma: nauka Formy Tradycyjnej 113 Postaw; Mistrz: Yang Jwing-Ming.
Części I / II / III.
Techniki w parach: Pchające Dłonie i zrozumienie Formy odpowiednio dla każdej części.
Uczestnicy: w zajęciach uczestniczą osóby dorosłe. Trening nie wymaga specjalnego przygotowania kondycyjnego. Każdy z uczestników indywidualnie określa zakres wykonywanych ćwiczeń.
Minimalna liczba uczestników: 5 osób opłacających składkę podstawową.
CENA za TRENING FORMY:
  130,- zł / miesiąc, treningi dwa razy w tygodniu;
    80,- zł / miesiąc, trening jeden raz w tygodniu lub cztery treningi w miesiącu;
    25,- zł - pojedynczy trening;


TRENING FORMY
FORMA 24 POSTAWY TAI CHI CHUAN STYL YANG (FORMA PEKIŃSKA)Grupa - Forma 24 Postawy.
Zajęcia:
semestr I: wrzesień - styczeń,
semestr II: luty - czerwiec.
Liczba treningów: średnio 40 w semestrze.
Miejsce: XXX Liceum Ogólnokształcące, ul. Wajdeloty 12, Lublin (stara sala gimnastyczna).
Treningi: Wtorek 18:45 – 19:45 i Piątek 18:45 – 19:45

Parking: dostępny przy samej szkole.
Program:
Trening ogólnorozwojowy.
Chodzenie Tai Chi.
Forma: nauka Formy 24 Postawy; Mistrz: Liang, Shou-Yu.
Forma: nauka Formy z Wachlarzem 22 Postawy; Mistrzyni: Aihan Kuhn.
Chi Kung: kilka zestawów w semestrze.
Techniki oddechowe: oddech naturalny, brzuszny.
Techniki w parach: brak treningu z partnerem.
Uczestnicy: w zajęciach uczestniczą osóby dorosłe. Trening nie wymagają specjalnego przygotowania kondycyjnego. Każdy z uczestników indywidualnie określa zakres wykonywanych ćwiczeń.
Minimalna liczba uczestników: 5 osób opłacających składkę podstawową.
CENA za TRENING FORMY:
  110,- zł / miesiąc, treningi dwa razy w tygodniu;
    60,- zł / miesiąc, trening jeden raz w tygodniu lub cztery treningi w miesiącu;
    20,- zł - pojedynczy trening;
zobacz Forma Tai Chi 24 Postawy Pokaz 2017-06
INDEKS
 
 SYSTEMA i BOJOWE TAI CHI CHUAN

 
  Aktualizacja - 2 lutego 2020 - m.syk  
 

Grupa - SYSTEMA i BOJOWE TAI CHI CHUAN.
Zajęcia:
semestr I: wrzesień - styczeń,
semestr II: luty - czerwiec.
Liczba treningów: średnio 40 w semestrze.
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Balladyny 22, Lublin - sala gimnastyczna.
UWAGA: wejście od strony boiska, przy sali gimnastycznej.
Terminy: środa i piątek, godz. 20:15 – 22:00.
Program:
SYSTEMA i Bojowe Tai Chi Chuan - w formie praktycznego treningu z wykorzystanie SYSTEMY oraz TAI CHI do praktycznej umiejętności obrony przed atakiem oraz przejęciem kontroli nad napastnikiem. Trening prowadzony we współpracy z Systema Poland - Systema Mazovia.
Na zakończenie treningu dla chętnych Kalistenika - trening ogólnorozwojowy - ćwiczenia siłowe z masą własnego ciała.
Założenia systemu walki Systema: rozwiń
Trening kontaktowy z partnerem.
Uczestnicy: grupa otwarta dla osób dorosłych.
Minimalna liczba uczestników: 5 osób opłacających składkę podstawową.
CENA za TRENING SYSTEMA i BOJOWE TAI CHI CHUAN:
  130,- zł / miesiąc, treningi dwa razy w tygodniu;
    80,- zł / miesiąc, trening jeden raz w tygodniu lub cztery treningi w miesiącu;
    25,- zł - pojedynczy trening;
INDEKS
 
  

TAI CHI BROŃ

 
  Aktualizacja - 2 lutego 2020 - m.syk  
 
OBEJRZYJ:
      Forma z Mieczem                           Forma z Kijem
      Forma z Wachlarzem z Lewej       Forma z Wachlarzem z Prawej      

Grupa - Tai Chi Broń.
Treningi: Połączony trening Miecz, Kij i Wachlarz.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Balladyny 22, Lublin.
Terminy: wybrane Niedziele, godz. 10:00 – 12:00.
Program:
Nauka i podtrzymanie znajomości Formy z Mieczem, Kijem i Wachlarzem.
Trening solo i z partnerem.
Opłata: 30,- zł pojedynczy trening.
Uczestnicy: wymagana jest znajomość jednej części Formy Tradycyjnej lub Forma 24 Postawy.
Minimalna liczba uczestników: 5 osób opłacających składkę podstawową.
INDEKS
 
  

CENNIK TRENINGÓW TAI CHI

 
  Aktualizacja - 2 lutego 2020 - m.syk  
 
OPŁATA - za jeden miesiąc treningów w semestrze.
W ramach opłaty gwarantowana liczba treningów w semestrze.

MIEJSCE 1 - Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Balladyny 22, Lublin.
CENA za TRENING w jednej GRUPIE:
  130,- zł / miesiąc, treningi dwa razy w tygodniu;
    80,- zł / miesiąc, trening jeden raz w tygodniu lub cztery treningi w miesiącu;
    25,- zł - pojedynczy trening;

MIEJSCE 2 - XXX Liceum Ogólnokształcące, ul. Wajdeloty 12, Lublin.
CENA za TRENING w jednej GRUPIE:
  110,- zł / miesiąc, treningi dwa razy w tygodniu;
    60,- zł / miesiąc, trening jeden raz w tygodniu lub cztery treningi w miesiącu;
    20,- zł - pojedynczy trening;


ZNIŻKI:
- zniżka rodzinna - pierwsza osoba (wyższy wartościowo zestaw) wnosi odpłatność jak przy zestawie dwa razy w tygodniu, a każda następna tak jak za zestaw jeden raz w tygodniu.
- pierwsze zajęcia (próbne) - można uczestniczyć w jednych zajęciach bez wnoszenia opłaty - rezygnacja po zajęciach próbnych nie powoduje żadnych zobowiązań w tym finansowych;

UWAGI:
- zniżki nie podlegają sumowaniu;
- zniżka rodzinna dotyczy osób z najbliższej rodziny lub pozostających na wspólnym "budżecie domowym";
- nieobecność na treningu można odrobić przychodząc na Trening Formy niższej grupy;

INNE MIEJSCA TRENINGU, TRENINGI INDYWIDUALNE ORAZ ZAJĘCIA DLA FIRM
- opłata po ustaleniu szczegółowych warunków (liczba uczestników, liczba spotkań, koszt sali, dojazd, itp);

AKCEPTUJEMY NASTĘPUJĄCE KARTY :
MultiSport plus i premium
Benefit Systems
http://www.benefitsystems.pl

FitProfit VanityStyle
http://www.fitprofit.pl

OK System
http://www.oksystem.pl

FitFlex
https://www.fitflex.pl

Użytkownik karty ma możliwość skorzystania z jednego treningu w danym dniu.
Użytkowników kart nie dotyczą żadne inne zniżki ani ceny za zestawy.
INDEKS
 
 


 

REGULAMIN ZAJĘĆ TAI CHI CHUAN

 
  Aktualizacja - 4 lutego 2020 - m.syk  
 
I. PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Na sali obowiązuje zasada wzajemnego szacunku pomiędzy ćwiczącymi oraz skoncentrowanie się na wykonywanych ćwiczeniach.
2. Nadrzędnym celem treningu jest polepszenie i utrzymanie dobrego stanu zdrowia, dlatego ćwiczymy uwzględniając naszą aktualną kondycję i możliwości.
3. Każdy może brać udział w zajęciach grupy zgodnej z poziomem własnych umiejętności lub grupy niższej. Przejście do grupy wyższej odbywa się za zgodą instruktora.
4. Wszyscy powinni starać się o punktualne przychodzenie na treningi. W wypadku spóźnienia ukłonem sygnalizujemy prowadzącemu swoje przybycie i rozpoczynamy przygotowanie do treningu od indywidualnej rozgrzewki.
5. W wypadku, kiedy inne zajęcia, systematycznie nie pozwalają na punktualne stawianie się na treningach, proszę to wcześniej zgłosić instruktorowi.
6. Na treningach obowiązuje postawa zaangażowania w wykonywane ćwiczenia oraz wymagana jest współpraca między ćwiczącymi.
7. Wszystkie treningi rozpoczynają się i kończą tradycyjnym chińskim ukłonem. Ukłon obowiązuje także przy wchodzeniu i wychodzeniu z sali. Ukłonem dziękujemy także partnerowi za wspólny trening i instruktorowi za udzielone wskazówki.
8. Wszelkie wyjścia z sali w trakcie zajęć, a w szczególności wcześniejsze zakończenie treningu, należy zgłosić prowadzącemu.
9. W czasie zajęć obowiązuje ścisłe przestrzeganie poleceń instruktora oraz osób przez niego wyznaczonych.
10. W czasie treningu niedopuszczalne jest zachowanie rozpraszające innych współćwiczących (np. rozmawianie, śmianie się) oraz wykonywanie innych ćwiczeń bez zgody instruktora.
11. Zabrania się podczas zajęć prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy oraz pisania i odbierania SMS-ów. Dlatego przed rozpoczęciem zajęć należy wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy, tak aby jego sygnał nie przeszkadzał innym w treningu.
12. W wypadku konieczności odebrania telefonu podczas zajęć, należy to wcześniej zgłosić instruktorowi prowadzącemu zajęcia i rozpocząć rozmowę po wyjściu z sali gimnastycznej, w takie miejsce aby nie przeszkadzać ćwiczącym osobom.
13. Wszelkie zajęcia organizowane dla uczniów szkoły (poza ustalonymi treningami) należy każdorazowo zgłosić instruktorowi.
14. Osoby przychodzące na zajęcia poza przerwą, samodzielnie otwierają i zamykają drzwi wejściowe do szkoły, następnie odkładają klucz przy drzwiach do sali gimnastycznej, a po przebraniu się odnoszą go na miejsce skąd pobrały.
15. Pozostawiony do przechowania sprzęt (miecze, kije, klocki, piłki) należy wyraźnie oznaczyć w celu szybkiej identyfikacji. Sprzęt wydawany jest z magazynku na przerwie przed treningiem, a chowany po treningu. Sprzęt należy zabrać przed wakacjami. W okresie wakacji Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony sprzęt.

II. OPŁATY ZA TRENINGI
1. Składka podstawowa, miesięczna opłacana jest co miesiąc i gwarantuje udział średnio w 8 treningach w miesiącu przy 2 dniach treningowych w tygodniu lub 4 treningach w miesiącu przy jednym dniu treningowym w tygodniu. Ostateczne rozliczenie z ilości treningów następuje w ostatnim miesiącu semestru.
2. Składki należy opłacać każdorazowo do 15 dnia danego miesiąca. Jeżeli ćwiczący uczestniczy w jednorazowych treningach, opłata taka bezwzględnie musi być uregulowana w dniu zajęć.
3. Opłaty miesięczne można wnosić gotówką oraz kartą płatniczą w przerwach miedzy zajęciami lub przelewem na konto podane na stronie internetowej Szkoły.
4. Warunkiem uczestniczenia w treningach są aktualnie opłacone składki.

III. BHP NA TRENINGACH
1. Każdy na sali powinien dbać o bezpieczeństwo własne oraz partnera, z którym trenuje.
2. Ubranie zmieniamy i pozostawiamy w szatni. Z szatni mogą korzystać tylko uczestnicy zajęć. W szatni nie zostawiamy przedmiotów wartościowych, które należy zabrać na salę treningową. Za rzeczy pozostawione w szatni Szkoła nie ponosi odpowiedzialności. W szatni i sanitariatach należy pozostawić po sobie porządek.
3. W celu zachowania bezpieczeństwa własnego i współćwiczącego, zabrania się w trakcie treningu noszenia ozdób na dłoniach, ramionach w uszach i na nogach. Szczególnie chodzi o zdjęcie pierścionków, zegarków, wyeksponowanych łańcuszków i zbyt swobodnie zwisających kolczyków oraz innych ozdób, które w trakcie treningu z partnerem mogą stanowić zagrożenie dla ćwiczącego i partnera.
4. Ćwiczący powinien dbać o pozostawioną na sali broń, przyrządy treningowe, odzież i torby tak by zachować ład i porządek.
5. Przy ćwiczeniach z bronią wymagana jest od ćwiczącego szczególna uwaga i szacunek dla broni. Nie posługuj się bronią, jeśli nie zacząłeś z nią ćwiczyć.
6. Zabrania się uczestniczenia w zajęciach pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
7. Zabrania się podczas treningu żucia gumy, palenia papierosów oraz spożywania posiłków. Picie napojów najlepiej ograniczyć tylko do przerw między ćwiczeniami.
8. AURA STUDIO Marek Sykała jako organizator zajęć w Szkole Tai Chi YMAA Lublin nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy zajęć mogą dokonać na koszt własny. W wypadku grup Tai Chi Chuan Tradycyjne oraz Systema i Bojowe Tai Chi Chuan uczestnicy treningów zobowiazani są do indywidualnego wykupienia OC i NW w sztukach walki na koszt własny.

IV. STRÓJ DO TRENINGU
1. Ćwiczący powinni dbać o to, aby strój, w którym ćwiczą był schludny, czysty i właściwy do specyfiki zajęć. Na salę wchodzimy tylko i wyłącznie w obuwiu do tego przeznaczonym. Obuwie zmieniamy o każdej porze roku (także latem kiedy jest sucho na zewnątrz).
2. Osoby posiadające stopnie Taijiquan Federacji YMAA muszą w trakcie treningu posiadać właściwe oznaczenie osiągniętych umiejętności. W przeciwnym wypadku trenują zgodnie z uwidocznionym poziomem.
3. Strój na trening, który prowadzi Mistrz Yang Jwing-Ming - we wszystkich zajęciach należy uczestniczyć w koszulce z logo szkoły, w której się trenuje na bierząco.
4. Strój na krajowy obóz lub warsztaty - należy zabrać ze sobą koszulkę z logo szkoły i koniecznie zakładać ją na oficjalne zebrania, rozpoczęcie i zakończenie szkolenia.
5. Strój na egzamin - obowiązują ciemne spodnie treningowe (bez ozdób i kieszeni) i koszulka z logo szkoły przygotowującej do egzaminu.

V. FREKWENCJA NA ZAJĘCIACH
1. Trening rozpoczynają się w momencie stawienia się trzech osób na sali gimnastycznej. W przeciwnym wypadku zajęcia mogą zostać odwołane z winy uczestników.
2. W sytuacji kiedy na treningu nie będzie uczestniczyła wymagana liczba osób do kontynuowania zajęć, dana grupa zostanie rozwiązana lub dołączona do innej grupy treningowej. Może również nastąpić zmiana składki za treningi lub zmiana sali treningowej. Rozwiązanie zostanie przedstawione i przedyskutowane w grupie przed końcem danego miesiąca, a zmiana zostanie wprowadzona od miesiąca następnego.
3. Osoby przygotowujące się do egzaminu muszą uczestniczyć w treningach grupy egzaminacyjnej. Jest to warunek na zgodę do przystąpienia do egzaminu.

VI. MULTIMEDIA
1. Osoby uczestniczące w zajęciach, pokazach lub spotkaniach organizowanych przez Szkołę wyrażają zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej, tablicy informacyjnej lub w innych materiałach Szkoły zdjęć lub filmów powstałych podczas tych zajęć lub spotkań. W przeciwnym razie proszę o poinformowanie o tym podczas fotografowania lub filmowania. Można także wystąpić o usunięcie materiału, w którym jesteście Państwo przedstawieni (bez podawania przyczyny). Materiał zostanie usunięty w możliwie najszybszym terminie.
2. Proszę o przekazywanie zdjęć i filmów związanych z "życiem" Szkoły bądź z uczestniczenia w obozach i innych treningach, w celach archiwalnych i do zamieszczenia na stronie internetowej Szkoły.

VII. RODO
1. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”), firma AURA STUDIO Marek Sykała podjęła odpowiednie działania i dostosowała dokumentację pod kątem unijnego rozporządzenia. Naszym nadrzędnym celem jest zagwarantowanie Państwu jeszcze większego bezpieczeństwa danych osobowych i pełnego dostępu do informacji o ich przetwarzaniu i możliwości modyfikacji danych, jak również korzystania z innych uprawnień, które zapewnia rozporządzenie RODO. AURA STUDIO Marek Sykała działa w oparciu o najwyższe standardy przetwarzania danych osobowych, a także umożliwia łatwy dostęp do informacji dotyczących zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest AURA STUDIO Marek Sykała, z siedzibą w miejscowości Szerokie 101 r, poczta 20-050 Lublin, występujący pod firmą: Szkoła Tai Chi Chuan, zwany dalej Szkoła.
3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Zakres przetwarzanych danych obejmuje Państwa dane kontaktowe podane w związku z uczestniczeniem na zajęciach organizowanych przez Szkołę lub otrzymanych formą elektroniczną przy zgłoszeniu chęci uczestniczenia w zajęciach. Szkoła nie pozyskuje danych inną drogą.
4. W jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?
Przedmiotowe dane zostały zebrane przez Szkołę i są przetwarzane:
4.1 w celu bieżącego informowania o zmianach w grafiku zajęć, np. odwołany trening z powodu zajętej sali gimnastycznej, odwołany trening z powodu małej frekwencji, itp.
4.2 w celach marketingu bezpośredniego polegającego na: informowaniu o tworzeniu nowych grup treningowych w czasie roku szkolnego, przypominanie o nowych semestrach organizowanych dwa razy w roku oraz informowanie o ważnych wydarzeniach z życia Szkoły typu pokaz, prezentacja, wykład, itp. lub w wypadku sprawdzenia opinii co do prowadzonych zajęć lub propozycji nowych grup,
4.3 w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z uczestniczeniem w zajęciach – jeżeli powstanie spór dotyczący świadczonych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
5. Komu będziemy przekazywać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane dalej żadnym innym podmiotom.
Jedynym wyjątkiem jest, że na podstawie przepisów prawa możemy przekazywać Państwa dane organom publicznym na ich wezwanie.
6. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?
Dane są przechowywane w okresie uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Szkołę, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz okresów obowiązkowego przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. W momenie kiedy Szkoła otrzyma informację zwrotną “REZYGNUJĘ” albo o podobnum znaczeniu dane zostają usunięte w możliwie najszybszy sposób, wynikający z możliwości dostępu do sprzętu komputerowego.
7. Jakie uprawnienia gwarantuje Państwu RODO?
Macie Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
7.1 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
7.2 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
7.3 prawo dostępu do danych,
7.4 prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
7.5 prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
7.6 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
7.7 prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,
7.8 inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.
8. Jeśli macie Państwo do Szkoły jakiekolwiek pytania w odniesieniu do danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się:
8.1 listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “dane osobowe”,
8.2 mailowo na adres: szkola@taichi.lublin.pl

VIII. WYKLUCZENIE ZE SZKOŁY
1. Wykluczenie w trybie dyscyplinarnym może nastąpić w następujących przypadkach:
1.1 udział w bójkach lub inne niewłaściwe wykorzystanie nabytych umiejętności;
1.2 popisywanie się umiejętnościami, oraz przekazywanie tych umiejętności osobom spoza Szkoły;
1.3 nadużywanie alkoholu lub innych używek oraz używanie narkotyków;
1.4 nauczanie form i technik bez zgody instruktora;
1.5 udział w zawodach i pokazach bez wiedzy i zgody instruktora;
1.6 inne drastyczne naruszenia zasad współżycia społecznego.
2. Przy naruszeniu powyższych zasad oraz w innych uzasadnionych sytuacjach instruktor ma prawo wyprosić ćwiczącego z sali, odmówić nauki oraz wykluczyć ze Szkoły.
INDEKS
 
  

STRÓJ DO TRENINGU TAI CHI

 
  Aktualizacja - 21 sierpnia 2013 - m.syk  
 
Strój do bieżącego treningu.
Na trening należy założyć wygodny strój sportowy oraz buty sportowe do ćwiczenia na sali gimnastycznej, najlepiej na miękkiej, niezbyt grubej podeszwie. Buty bez względu na porę roku zmieniamy przed wejsciem na salę gimnastyczną.
Polecam wstrzymać się z zakupem tradycyjnego chińskiego stroju Tai Chi do momentu, aż zdecydujemy się na trening przez dłuższy czas.
Koszulkę lub naszywki Szkoły Tai Chi Chuan YMAA Lublin można kupić u instruktora prowadzącego treningi.

Strój na trening, który prowadzi Mistrz Yang Jwing-Ming.
We wszystkich zajęciach należy uczestniczyć w koszulce z logo szkoły, w której się trenuje.

Strój na krajowy obóz lub seminarium.
Należy zabrać ze sobą koszulkę z logo szkoły i koniecznie zakładać ją na oficjalne zebrania i do wspólnej fotografii.

Strój na egzamin.
Obowiązują ciemne spodnie treningowe i koszulka z logo szkoły, przygotowującej do egzaminu.

INDEKS
 
  

WSPÓŁPRACA Z INNYMI OŚRODKAMI

 
  Aktualizacja - 19 lipca 2016 - m.syk  
 
SERWISY INTERNETOWE

Jestem Fit SERWIS JESTEM FIT

SERWIS FABRYKA SIŁY
www.FabrykaSiły.pl

FIRMY I ORGANIZACJE

Fundacja na Rzecz Chorych na Parkinsona
Treningi Tai Chi dla chorych na chorobę Parkinsona,
od 2013 r.
www.stronaparkinsona.pl


CENTRALNY PLAC ZABAW
przy CENTRUM KULTURY w LUBLINIE
Wakacyjne warsztaty Tai Chi, od 2014 r.
www.ck.lublin.pl
PZU
Regionalne Centrum Likwidacji Szkód Grupy PZU w Lublinie
Szkolenie: aktywizacja pracowników PZU oraz zwiększenie świadomości zasad zdrowego stylu życia, zwiększenie efektywności pracy poprzez redukcję stresu oraz ćwiczenia zmniejszające syndrom wypalenia zawodowego. 2014-2015 r.
www.PZU.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA "AKADEMIA ZDROWIA"
LUBELSKA POLICEALNA SZKOŁA PSYCHOTRONIKI
Medycyna Wschodu, 2008/9 r.

CENTRUM KULTURY
MUSZLA KONCERTOWA W OGRODZIE SASKIM
Letnie Warsztaty Tai Chi
2007-2008
http://www.ck.lublin.plDOJRZEWALNIA RÓŻ
OŚRODEK ROZWOJU OSOBISTEGO KOBIET
PROGRESSteron - 14 Rozwojowo - Rozrywkowy Festiwal dla Kobiet
Warsztaty Tai Chi 2008 r.
www.dojrzewalnia.pl


INSTYTUT ROZWOJU BIZNESU
PRZY FUNDACJI - CENTRUM PRYWATYZACJI
Zarządzanie Stresem - Sesja Chi Kung Tai Chi 2007 r.
www.irb.pl


LUBELSKA UNIA SPORTU
AKADEMIA KARATE

Uczestnictwo w Festiwalu Sztuk Walki
 V - 2007
IV - 2006
http://www.lus.org.pl
www.karate.lublin.pl

    LUBELSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
    Zajęcia Tai Chi Senior od 2008 r.
    www.utw.lublin.pl
ŚWIATOWY DZIEŃ SERCA
Pokaz Tai Chi - Rynek Wielki, Zamość 2008 r.
www.dzienserca.com.plWHO IS WHO W POLSCE
Wpis do Leksykonu od 2006 r.

INDEKS
 
  

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

 
  Wpis - 15 stycznia 2013 - m.syk  
 
Zajęcia TAI CHI CHUAN Styl YANG w Lublinie - prowadzi Marek Sykała.
Wypisane poniżej informacje mają jedynie pokazać osobiste zaangażowanie w ciekawsze przedsięwzięcia z mojego życia.

      SZTUKI WALKI:
2013-01-12 - II stopień Taijiquan Styl Yang program YMAA;
2008-12-23 - Ukończenie Kursu - Instruktor Samoobrony
- Uprawnienia Nr: 27171/I/R/2008;
2006-08-11 – upoważnienie przez Mistrza Yang Jwing Minga do prowadzenia Szkoły YMAA w Lublinie;
2005-10-12 - I stopień Taijiquan Styl Yang program YMAA;
2001-08-03 – rozpoczęcie nauki Taijiquan Styl Yang w YMAA Warszawa;
1987-1989  - Aikido Szkoła Jacka Wysockiego – grupa Lublin;
1986-09-02<>1987-08-27 – Obowiązkowa Służba Wojskowa ;-)


      GÓRY:
2006-09-26 - Kilimandżaro (5.895 m n.p.m.) - Tanzania, Afryka;
2005-08-25 - Romariswandkopf (3.511 m n.p.m.) - Alpy, Austria;
2005-08-24 - Grossglockner (3.798 m n.p.m.) - Alpy, Austria;
2004-08-28 - Olperer (3.476 m n.p.m.) - Alpy, Austria;
2004-08-25 - Matterhorn (4.478 m n.p.m.) - Alpy, Szwajcaria - bez szczytu;
2004-07-30 - kurs wspinaczki wysokogórskiej - Tatry, Polska;
2003-09-25 - Cima Ombretta (3.011 m n.p.m.) - Dolomity, Włochy;
2003-09-23 - Marmolada (3.343 m n.p.m.) - Dolomity, Włochy;
2003-08-15 - Rysy (2.503 m n.p.m.) - Tatry, Polska;
2003-06-27 - kurs skałkowy Podlesice, Polska;
2002-06-01 - Lodowy (2.627 m n.p.m.) - Tatry, Słowacja;
1989-07-19 - Tai Shan (1.545 m n.p.m.) - Shandong, Chiny;

      INNE OSIĄGNIĘCIA:
2008-07-19 - Ukończenie Kursu - Instruktor Nordic Walking - nr 0725/1/2008 - Fundacja "Aktywni" oraz Komisja Nordic Walking Polska;
2008-06-07 - Ukończenie Kursu - Instruktor Rekreacji Ruchowej -
nr 11/114/R/BodyFit/L/2008 - Centrum Sportowe Body Fit, Gorzów Wlkp.;
2007-06-02 - Dyplom w zakresie medycyny naturalnej i doradztwa psychotronicznego, specjalność medycyna wschodu - Policealne Studium Psychotroniczne „PROMETEUSZ”, Warszawa;
2007-05-15 - Ukończenie Kursu Pedagogicznego - Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu - Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Lublin;
2005-06-30<>1997-04-01 - działalność PLASTICS GROUP;
2002-06-29 - Stopień Mistrzowski Reiki Usui Shiki Ryoho - Polska Federacja Mistrzów Reiki i Metod Naturalnego Uzdrawiania;
1999-12-31<>1990-09-01 - działalność MAR-S;
1985-09-30 - Dyplom Ukończenia Politechniki Lubelskiej;
1985-06-27 - Dyplom Rysunek – Malarstwo – Wojewódzkie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie;
1980-05-28 - Dyplom Ukończenia Technikum Samochodowego w Lublinie;
1979-11-02 - I stopień Tańca Towarzyskiego – Federacja Stowarzyszeń i Klubów Tanecznych w Polsce – Lubelski Ośrodek Taneczny;
INDEKS
 
 

 

   

 

kontakt tel.: 668 220 400, e-mail: szkola@taichi.lublin.pl
> pe="text/javascript"> cookiesPolicy(); ody> ml> icy(); ody> ml> ml> ml> ody> ml> ody> ody> ml> okiesPolicy(); ody> ml> icy(); ody> ml> ody> ml> icy(); ody> ml>